Trần Nhân Tông Library

Thư ngỏ

Thưa quý độc giả Thư viện Trần Nhân Tông

Cuộc đời Đức Trần Nhân Tông (1258-1308) là giá trị thật. Sự nghiệp Đức Trần Nhân Tông là giá trị thật. Tu và tìm ra một con đường tu phù hợp với đặc thù dân tộc Việt Nam như Đức Trần Nhân Tông là một giá trị thật.

Thực tế đã chứng minh, điều gì thật tự nó tỏa sáng, điều gì giả dối tự nó lu mờ. Thậm chí, trong lúc giả dối lan tràn thì sự thật lên ngôi. Đó là thời điểm con người quay về với sự thật như quay về với tánh Phật sẵn có của mình. Vì sự thật là chân lý. Sự thật là sự thật.

Chúng tôi lập ra Thư viện Trần Nhân Tông chỉ với một mục đích duy nhất: chuyển
 đến quý độc giả giá trị thật 51 năm Đức Trần Nhân Tông mang tướng người hành thâm việc đời, việc đạo.

Chúng tôi cũng nhận biết rõ, tùy căn cơ của mỗi người mà sử liệu quý hiếm này được ứng dụng vào đời, vào đạo khác nhau.

Sư Tổ Đạt Ma luận rằng: “Đạo vốn không lời/ Lời nói là vọng”, nhưng vào cõi nhân gian Kinh Lăng Nghiêm có dạy: “Lời vọng để hiển bày sự chơn thật”; Thư viện Trần Nhân Tông với tâm nguyện đó mà lập ra, kính mong quý độc giả thấu hiểu. 

 

 

Tạ Thị Ngọc Thảo & Cộng sự

www.tathingocthao.com

 


SỐ NGƯỜI TRUY CẬP: 0    USER ONLINE: 0